?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Открытое письмо премьер-министру Польши Д.Туску - ОУН и УПА: легенда «спротыву».
ключевое слово - ЛЕГЕНДА!
szturman
szturman
Открытое письмо премьер-министру Польши Д.Туску
Открытое письмо общественных организаций по вопросу геноцида, совершённого ОУН-УПА на поляках на Юго-Восточных Кресах.
Письмо написано в 67-ю годовщину трагедии.

......


Warszawa-Rembertów, 10 lipca 2010


Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP

Warszawa


Szanowny Panie Premierze!

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 15 lipca 2009 podjął uchwałę w sprawie tragicznego losu ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Jest to pierwszy i jedyny akt państwowy w tej marginalizowanej dotąd sprawie. Uchwała wzywa wszystkie instancje państwa, w tym władzę wykonawczą, by tragedia Polaków na Kresach II RP została przywrócona świadomości historycznej współczesnych pokoleń.

Zgromadzenie przedstawicieli kilkunastu organizacji społecznych, zajmujących się tą tragedią Polaków, zwraca się do Pana Premiera z zapytaniem, co powoduje, że Rząd RP nie zainteresował się tym aktem Sejmu. Nie ma dotąd, mimo upływu dwunastu miesięcy, żadnego stanowiska władz odnośnie tej uchwały. Wiemy wszyscy, że dotąd społeczeństwo polskie nie było informowane przez instytucje państwowe o stanie wiedzy o eksterminacji Polaków przez nacjonalistów ukraińskich.

Jesteśmy zdania, że oparte na zdobytej już wiedzy wytyczne najwyższej władzy ustawodawczej państwa, w sprawie stosunku do masowych mordów Polaków o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych na Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczpospolitej, nie powinny być ignorowane przez pozostałe władze Polski, szczególnie — wykonawczą.

Nasze Zgromadzenie żąda, aby wezwanie Sejmu zostało zrealizowane np. przez cykl audycji historycznych w Telewizji Polskiej.

Traktujemy nasz list jako otwarty. O taką też odpowiedź prosimy Pana Premiera.

Z poważaniem


Andrzej Żupański – Członek Prezydium

Prof. dr hab. Edmund Bakuniak
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny
Warszawa, ul. Zielna 39


Jan Grandys
Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie
ul. Elizy Orzeszkowej 2 lok. 33
39-400 Tarnobrzeg


Stanisława Kołodyńska
Prezes Komitetu Pamięci Polaków Przybyłych
z Kresów Wschodnich
Ul. Kopernika 8a/12
67-400 Wschowa


Małgorzata Gośniowska - Kola
Prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”
67-400 Wschowa
Ul. Towarowa 2


Szlósarczyk Artur
Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Podolu i Wołyniu”
ul. Basztowa 33 lok. 6
58-316 Wałbrzych


Krzysztof Krzywiński
Prezes Stowarzyszenia „Kresy – Pamięć i Przyszłość”
ul. Synów Pułku 11/11
22-100 Chełm


Szczepan Siekierka
Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
ul. Oławska 2, II piętro
50-123 Wrocław


dr hab. inż. Zbigniew Dmochowski
Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”
Ul. Żółkiewskiego 28 lok. 1 b
04 – 305 Warszawa


Zbigniew Gluza
Prezes Ośrodka KARTA
02-536 Warszawa
Ul. Narbutta 29


Piotr Dziża
Stowarzyszenie NIE TERAZ
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11


Aleksander Szycht
Stowarzyszenie Pamięć Pokoleń
Warszawa


Barbara Zarówna
Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie
Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów


Piotr Szelągowski
Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi
Krzemienieckiej im. Juliusza Słowackiego
Ul. Libelta 3 lok. 28, 61-706 Poznań


Joanna Biniszewska
Fundacja Lwów i Kresy Południowo - Wschodnie
Kuklówka Radziejowicka 23 A
96-325 Radziejowice


ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
proboszcz parafii ormiańskokatolickiej dla Polski
południowej, z siedzibą w Gliwicach

Tags: , , , , ,

Leave a comment