?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Программа мероприятий, посвящённых 67-й годовщине Волынской резни - ОУН и УПА: легенда «спротыву».
ключевое слово - ЛЕГЕНДА!
szturman
szturman
Программа мероприятий, посвящённых 67-й годовщине Волынской резни
Program uroczystości z udziałem żołnierzy 27 WDP AK
w 67 rocznicę ludobójstwa ludności polskiej.
9-11 lipca 2010 r. Rembertów, Akademia Obrony Narodowej


Sobota 10 lipca 2010 r.

09.00 – 9.30 otwarcie konferencji
09.30 – 10.00
Aspekty polityczne i wojskowe polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-1919 r. - prof. dr hab. Michał Klimecki
10.00 – 10.40 Dyskusja

10.40 – 11.10
Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskichw Polsce w latach 1922-1939 - dr Lucyna Kulińska
11.10 – 11.50 Dyskusja

Przerwa na kawę
12.10 – 12.40
Struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu w latach drugiej wojny światowej - dr Dariusz Faszcza
12.40 – 13.20 Dyskusja

13.20 – 13.50
Antypolska działalność OUN-UPA na Wołyniu w latach 1942-1944.
Eksterminacja ludności polskiej czy wojna polsko-ukraińska
- dr Zbigniew Palski
13.50 – 14.30 Dyskusja

16.00 – 16.30
Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów popełnione na ludności polskiej w Małopolsce
Wschodniej w latach drugiej wojny światowej
- Szczepan Siekierka
16.30 – 17.10 Dyskusja

17.10 – 17.40
Polskie Państwo Podziemne w Małopolsce Wschodniej wobec antypolskich akcji ukraińskich nacjonalistów - prof. dr hab. Czesław Partacz
17.40 – 18.20 Dyskusja

18.20 – 19.00
Zadania wynikające z uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich – spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych - koordynator - Andrzej Żupański.


Niedziela 11 lipca 2010:

09.00 – 10.30 Msza Św. w Kościele w Rembertowie
11.00 – 12.00 wyjazd do Warszawy
12.00 – 14.00 uroczystości na Skwerze Wołyńskim (apel pamięci, przemówienia, koncert)

Tags: , , ,

Leave a comment