szturman (szturman) wrote,
szturman
szturman

5-го февраля состоится всепольская акция протеста

Внимание! Состоится протест перед Посольством и Консульствами Украины
В пятницу 5 февраля в 15.00 состоится всепольская акция протеста против глорификации Степана Бандеры и Украинской Повстанческой Армии президентом Виктором Ющенко. Эту информацию я размещаю на своей Интернет-странице по просьбе Обществ семей, убитых на Восточных Кресах, которые являются организаторами протеста.

Пятница, 5 февраля
13.00 - пресс-конференция в Варшаве (место будет сообщено 1-го февраля)
15.00 - пикеты перед Посольством Украины на ул. Шуха в Варшаве. а также также перед Консульствами в Кракове, Люблине и Вроцлаве.

Пикеты будут законными и согласованы с муниципальными властями. Организаторы приглашают принять участие в них не только Кресовян и их потомков, но также всех тех, кто независимо от своих политических убеждений, хочет воспротивиться глорификации фашизма, антиполонизма и антисемитизма.

Лозунг протеста следующий:
Польша и Украина - дружба и примирение.
Ющенко, Бандера, ОУН-УПА и СС-Галичина - позор и осуждение.


Отдельный вопрос - организация протеста в Варшаве во время жеребьёвки отборочных групп на чемпионат ЕВРО-2012, которая состоится в воскресенье 7 февраля. Также обсуждаем письмо к руководству ФИФА и УЕФА, которое после перевода на иностранные языки представило бы заграничным журналистам возрождение фашизма на Украине, особенно во Львове.


Uwaga! - odbędzie protest pod ambasadą i konsulatami Ukrainy
W piątek 5 lutego o g. 15.00 odbędzie się ogólnopolska akcja protestacyjna przeciwko gloryfikacji Stepana Bandery i Ukraińskiej Powstańczej Armii przez prezydenta Wiktora Juszczenkę. Informację tę zamieszczam na swojej stronie na prośbę stowarzyszeń rodzin pomordowanych na Kresach Wschodnich, które są organizatorami protestu.

Piątek, 5 lutego
g. 13.00 - konferencja prasowa w Warszawie (miejsce będzie podane jutro)
g. 15.00 - pikiety pod ambasadą Ukrainy przy u. Szucha w Warszawie oraz pod konsulatami w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu.

Pikiety będą legalne i zgłoszone władzom samorządowym. Do udziału w nich organizatorzy zapraszają nie tylko Kresowian i ich potomków, ale także wszystkich tych, którzy niezależnie od swych przekonań politycznych, chcą przeciwstawić się gloryfikacji faszyzmu, antypolonizmu i antysemityzmu.

Hasło protestu jest następujące:
Polska i Ukraina - przyjaźń i pojednanie.
Juszczenko, Bandera, OUN-UPA i SS Galizien - hańba i potępienie.


...Osobną sprawą jest zorganizowanie protestu w Warszawie w czasie losowania w niedzielę 7 lutego grup eliminacyjnych na mistrzostwa EURO 2012. Rozważany jest również list do władz FIFA i UEFA, który przetłumaczony na języki obce przedstawiłby dziennikarzom zagranicznym odradzanie się faszyzmu na Ukrainie, zwłaszcza we Lwowie.

Источник: Protest pod ambasadą i konsulatami Ukrainy.
Polska i Ukraina - przyjaźń i pojednanie. Juszczenko, Bandera, OUN-UPA i SS Galizien - hańba i potępienie.
Tags: Бандера, Взгляд из Польши, Осуждение ОУН и УПА, Память о жертвах укр. националистов, Украинский национализм
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments