szturman (szturman) wrote,
szturman
szturman

Categories:

Постановление Сейма Республики Польша по вопросу трагической судьбы поляков на Восточных Кресах

Для удобства в этом сообщении текст важного постановления Сейма Республики Польша приведён на польском и на русском языках.ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сейма Республики Польша

от 15 июля 2009 г.
по вопросу трагической судьбы поляков на Восточных КресахВ июле 2009 года исполняется очередная – 66-я годовщина начала Организацией Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армией на Кресах II Республики Польша так называемой антипольской акции – массовых убийств с признаками этнической чистки и геноцида. Сейм Республики Польша преклоняется перед убитыми Соотечественниками и польскими гражданами других национальностей, а также членами Армии Крайовой, Кресовой Самообороны и Крестьянских Батальонов, которые подняли драматическую борьбу в защиту польского гражданского населения, и призывает к скорбной памяти об украинских гражданских жертвах.

Сейм Республики Польша выражает особое признание и благодарность тем украинцам, которые часто с риском для собственной жизни помогали своим польским соседям и спасали их.

Трагедия поляков на Восточных Кресах II Республики Польша должна восстановить историческую память современных поколений. Это задача для всех общественных органов ради лучшего будущего и взаимопонимания между народами нашей части Европы, в частности между поляками и украинцами.


МАРШАЛЕК СЕЙМА

/ - / Бронислав Коморовски


Полный текст на польском языке.

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich
W lipcu 2009 roku mija kolejna - 66. rocznica rozpoczęcia przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach II Rzeczypospolitej tzw. antypolskiej akcji - masowych mordów o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pomordowanym Rodakom i obywatelom polskim innych narodowości oraz członkom Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich, którzy podjęli dramatyczną walkę w obronie polskiej ludności cywilnej i przywołuje bolesną pamięć o ukraińskich cywilnych ofiarach.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególne uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy często z narażaniem własnego życia pomagali i ratowali swych polskich sąsiadów.

Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraińców.
MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Bronisław Komorowski


M.P. 2009 nr 47 poz. 684

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich
Tekst ogłoszony: pdf M20090684.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-28
Data wydania: 2009-07-15
Organ wydający: SEJM

Источник: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20090470684
Источник: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/2183_u/$file/2183_u.pdf
Tags: Взгляд из Польши, Документы, Осуждение ОУН и УПА, Память о жертвах укр. националистов
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments